Nyheder

 

Til forside J & S

03.04.2017

På årets planteweekend blev der sat ca. 12500 træer i jorden. Det svarer til ca. 1550 træer i timen, så det er ganske imponerende.

 

03.04.2017

Den 23/4 arrangeres der fuglekassedag. Se indbydelsen her

 

06.03.2017

På den ekstraordinære generalforsamling den 5/3 blev det vedtaget, at indkaldelser til generalforsamlinger fremover udsendes per email. Skulle man ønske fortsat at få indkaldelser tilsendt per brev, bedes man kontakte bestyrelsen.

På samme generalforsamling stemte et lille flertal for bestyrelsens forslag om afgræsning, men ikke de 75 % flertal som bestyrelsen på forhånd havde sat op som krav for at gennemføre projektet.

Der blev også stemt for, at bestyrelsen, om nødvendigt, kan opsætte begrænset videoovervågning ved Æ Tørhus.

 

06.03.2017

se video med droneoptagelser her

 

07.09.2016

Der er udarbejdet retningslinier for fiskeriet i Jensen & Sørensens Plantage:

  • Fiskeriet er forbeholdt anpartshavere og anpartsberettigede.
  • En anpartshaver- eller berettiget må have to andre gæster med af gangen.
  • Der må fiskes med max. 5 stænger af gangen
  • Gældende regler for lystfiskeri skal overholdes. Det vil f.eks. sige, at gedder er fredet i april, og at man ikke må slå gedder under 60 cm. ihjel. Der opfordres generelt til, at man genudsætter rovfiskene.
  • Efterlad aldrig brugte fiskeliner eller andet affald.

 

09.12.2015

Årets juletræsdag var plaget af meget dårligt vejr med regn og storm, hvilket satte sine begrænsninger på fremmødet.

 

15.11.2015

Der anlægges i denne weekend ny parkeringsplads og graves kabler ned til udendørsbelysning.

 

30.10.2015

Der blev afholdt byggefest for alle dem, der har hjulpet med byggeriet af det ny Æ Tørhus

 

13.09.2015

Naturvandringen den 10/8 var igen en stor succes med masser af fremmødte

 

31.07.2015

Mandag den 10/8 er det iden tid til en Natur- og kulturhistorisk vandring i Jensen & Sørensens Plantage

Læs pressemeddelelsen her

 

31.07.2015

Den gamle bestyrerbolig er blevet fjernet via midler fra Skive Kommunes nedrivningspulje

 

17.07.2015

 Den store skovnings- og tyndingsrunde er nu slut. Til efterår og vinter bliver der så lavet flis af det, der ligger tilbage.

 

01.07.2015

På generalforsamlingen den 14/6 blev det vedtaget at nedrive det gamle udlejningshus på Hvidemosevej 10. Nedrivningen forventes at ske i løbet af juli.

 

01.07.2015

Efter generalforsamling og indvielse af det ny Æ Tørhus den 14/6, konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Mads Tanderup, Næstformand og kasserer: Christian Vad Holm, Sekretær: Trine Vad Holm, Assistenter: Klaus Bræmer-Jensen, Søren Hansen & Niels Brøndum (efterfølgende valgte Klaus Bræmer-Jensen at trække sig fra bestyrelsen, og hans plads er overtaget af suppleant Jesper Bræmer)

Direktører: Søren Hansen & Christian Vad Holm

 

26.04.2015

Anpart nr. 36 er overdraget fra Karl Christian Sørensen til Holger Sørensen, Langå - søn af Jacob Egon Sørensen

 

11.04.2015

På plantedagen blev der sat ca. 5500 træer i jorden i et lækkert forårsvejr.

 

18.01.2015

I december udbrændte en skovmaskine i forbindelse med knusning af de gamle bjergfyrstykker i den østlige del af plantagen.

 

17.10.2014

Der er blevet fulgt op på den tidligere 5-års plan 2011-2015, og Skovdyrkerforeningen har lavet en ny 3-års plan 2015-2017, som du kan læse mere om her.

Der bliver sat rigtigt mange ting i gang.

 

27.08.2014

Søndag den 31. august afholder Skive Jagtforening DM for schweisshunde og har i den forbindelse fået lov at bruge dele af Jensen & Sørensens Plantage til at afvikle prøverne.

En schweisshund, og dennes fører, er dem, vi ringer til, hvis vi har påkørt et rådyr, eller hvis en jæger har skudt til et rådyr, og det ikke er dødt på stedet. Disse folk gør et stort og frivilligt arbejde med at aflive nødstedt vildt. Derfor stiller vi vores skov til rådighed til dette arrangement.

En schweisshundeprøve foregår ved, at der har været en mand ude og lave et spor med rådyrblod, som hunden skal følge. Undervejs skal hundeføreren vise, at han forstår sin hund og kunne tolke de signaler, den giver. Til sidst ligger der et dødt rådyr, som skal forestille at være et skudt eller påkørt dyr. Der kan undervejs blive afgivet et skud, som hunde ikke må reagere på - dette vil være med løs krudt.

Skoven er ikke lukket i forbindelse med arrangementet.

 

15.08.2014

Stiprojektet er blevet færdiggjort i løbet af foråret og forsommerens løb.

Du kan her se folderen og infotavler

 

15.08.2014

Dorte Linderoth Gade er blevet ny formand for Aktivitetsudvalget

Trine Vad Holm er blevet formand for et nynedsat Rengøringsudvalg, der skal være ansvarlig for rengøring af Æ Tørhus i forbindelse med selskabets arrangementer.

 

11.08.2014

Årets naturvandring blev særdeles velbesøgt, idet ca. 170 personer havde valgt at lægge vejen forbi denne mandag aften.

 

01.07.2014

Udsigtstårn og madpakkehus er nu færdige.

 

16.06.2014

Gårsdagens generalforsamling blev en historisk lang og velbesøgt en af slagsen, hvor der måtte hentes mange ekstra stole ind !

Søren Hansen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen i stedet for Jens Peter Sørensen, der takkede af efter 12 års bestyrelsesarbejde.

Du kan læse referatet fra generalforsamlingen her.

 

12.06.2014

Der bliver desværre ingen hoppeborg i forbindelse med generalforsamlingen, som det ellers var udmeldt på indkaldelsen.

 

04.05.2014

Bålbyg starter byggeriet af udsigtstårn og madpakkehus i den kommende uge.

 

03.05.2014

Byggeriet af Æ Tørhus går i gang i dag. Du kan følge byggeriet her

 

25.04.2014

Byggetilladelsen til det ny Æ Tørhus er nu også på plads. Byggemodningen starter lørdag den 3/5, og den 17/5 skal der støbes sokkel og den 25/5 skal resten af fundamentet støbes. Husk at tilmelde dig arbejdsdagene ! - se mere her

 

24.04.2014

Selskabet har nu fået de endelige byggetilladelser til udsigtstårn/madpakkehus, som Bålbyg i Rønbjerg står for byggeriet af, samt tilladelsen til det nye Æ Tørhus.

 

25.02.2014

De første planer for byggeriet af det ny Æ Tørhus er ude -- se mere her

 

26.01.2014

Da der ikke længere er en lejer på Hvidemosevej 10, er der heller ikke nogen til at slå græs (det var en del af lejeaftalen).

Bestyrelsen har derfor besluttet at prøve at lave en frivillig ordning, hvor anpartshavere, familie og andre med tilknytning kan melde sig til at stå for at slå græsset minimum en gang i en periode på to uger.

Der er lavet en online kalender, hvor du kan tilmelde dig

Læs mere her

 

25.01.2014

Få dit eget træ !

Der kommer jævnligt forslag til, hvilke spændende træarter, vi kunne plante i plantagen. Vi er dog ikke begunstiget med de bedste jordbundsforhold, så det sætter sine naturlige begrænsninger for, hvad der kan gro. Derfor er bestyrelsen og planteudvalget som udgangspunkt ret konservative omkring artsvalg, da vi er forpligtet til at aflevere en skov, der også giver afkast til vores efterkommere.

Men bestyrelsen vil dog gerne imødekomme specielle ønsker.

Så hvis du har et ønske om at plante en bestemt træart og, hvis det er større antal, der er tale om, er indstillet på at gøre en indsats med f.eks. ekstra pleje, så tag kontakt til planteudvalget og aftal nærmere.

 

25.01.2014

Skive Kommune har lavet den årlige naturpleje på nogle af plantagens arealer.

Det er en fantastisk hjælp og en virkelig forskønnelse for Jensen & Sørensens Plantage.

 

08.12.2013

Stormen har været hård ved skoven, men dog må man sige, at vi er sluppet relativt billigt, da der ikke er deciderede fladefald.

og taget er næsten blæst af brændeskuret på Æ Tørhus:

 

 

06.11.2013

Naturstyrelsen har godkendt ansøgningen om bygning af det ny Æ Tørhus - nu afventes den endelige byggetilladelse fra Skive Kommune.

Samtidig er også ansøgningen om opførsel af udsigtstårn og madpakkehus i forbindelse med stiprojektet blevet godkendt af Naturstyrelsen.

 

26.10.2013

Der er i efteråret høstet 6850 kasser mos

 

20.09.2013

Her kan du se billeder fra snapseturen den 15/9:

 

07.09.2013

Selskabet har fået et 5-årigt tilsagn om tilskud til "Pleje af græs- og naturarealer" (1640 kr./år)) til afgræsning med geder ved Store Sø

 

04.09.2013

Lejeren i beboelsesejendommen Hvidemosevej 10, Lars Filbert, har opsagt sit lejemål til årets udgang.

 

03.09.2013

Du kan nu løbende følge med i beslutninger og andre vigtige nyheder fra bestyrelsesmøderne.

Gå ind på siden "Selskabet" og følg linket et stykke nede på siden

 

28.08.2013

Den 15/9 afholder Aktivitetsudvalget en snapsetur, hvor Richard Sørensen vil være guide.

Læs mere her

 

06.08.2013

Den natur/kulturhistoriske vandring blev en kæmpe succes med cirka 115 deltagere

 

06.08.2013

Den 12/8 afholdes der en natur/historisk vandring i Jensen & Sørensens Plantage. Du kan læse pressemeddelelsen her

 

05.07.2013

Husk at tilmelde dig Mosefesten: se indbydelsen her

 

03.07.2013

Du kan læse referatet fra årets generalforsamling her

 

20.06.2013

De nye borde/bænke og markeringspæle til de offentlige stier er ankommet

 

09.06.2013

På dagens generalforsamling, der i øvrigt blev en meget lang af slagsen, blev Niels Brøndum valgt ind i bestyrelsen i stedet for Annette Davidsen, der efter eget ønske, udtrådte af bestyrelsen efter 15 års virke.

 

02.06.2013

Adressen til selskabets Facebook-side er: www.facebook.com/groups/79723806961/

Her kan du anmode om at blive medlem af gruppen

 

07.05.2013

For, så vidt vides første gang, er der udruget et hold gæslinger i den store sø i plantagen.

 

04.05.2013

Plantningen af poppel er godt igang

 

13.04.2013

Ved dagens plantedag var der godt fremmøde, og der blev plantet ca. 5000 træer i udemærket vejr (den dag foråret kom).

 

13.04.2013

Den første weekend i maj (fredag, lørdag og søndag) afholdes der planteweekend.

Der skal plantes ca. 9000 poppeltræer i den store mark nord for Æ Tørhus. Der bliver lejet plantemaskine, men der er stadig behov for arbejdskraft. Der skal helst være hold á 4 mand i gang hele tiden i løbet af weekenden.

Kontakt formand for planteudvalget Søren Hansen på tel. 22734081 eller mail slh@sgs-doors.dk og aftal nærmere om, hvornår DU kan/skal hjælpe til

 

13.04.2013

Pressemeddelelse om Lokalpark Flyndersø-Sønder Lem Vig

 

12.04.2013

Aftalen med Skive Kommune om hjælp til naturpleje er blevet udvidet med det store egekrat/hedestykke på den nordlige side af den østlige del af Halsen. Hermed er kommunen med til at sikre den høje naturværdi i området.

 

12.04.2013

Der er blevet konstateret et utæt vandrør ved Æ Tørhus. Utætheden er fundet og tætnet igen.

 

16.03.2013

På årets plantedag den 13. april skal vi blandt andet plante "grandis" -- så vidt vides er det ikke tidligere plantet i Jensen & Sørensens Plantage.

Grandis er et hurtigt voksende grantræ. Læs mere om grandis her

 

20.01.2013

Den 12. august afholder Jensen & Sørensens Plantage en natur/kulturhistorisk vandring.

Læs mere her

 

09.12.2012

Fremmødet til årets juletræsdag var yderst begrænset. Mange blev nok hjemme på grund af vejret.

 

09.12.2012

Der meldes om en fantastisk fællesjagt igår på en smuk vinterdag, hvor der blandt andet blev nedlagt tre stk. råvildt, og der ud over var der hare, sneppe, ræv og adskillige stykker dåvildt oppe at løbe.

 

30.11.2012

Som kompensation for fejlen, hvor Skovdyrkerforeningen glemte at levere træer til plantedagen, er der indgået aftale om, at Skovdyrkerforeningen til foråret forestår plantning af 4000 træer for selskabet.

 

30.11.2012

Der er blevet lavet en lille asfaltvold ved nedkørslen til Æ Tørhus.

Det er lavet af kommunen for at undgå, at regnvand fra asfaltvejen løber ned ad Æ Tørhusvej.

 

29.11.2012

I den nærmeste fremtid vil den sidste del af "Sibirien" (som er den del af plantagen, der ligger i Holstebro Kommune), der ikke blev fældet for nogle år siden, blive mere eller mindre renafdrevet med henblik på flishugning efterår/vinter 2013/2014. Der vil blive efterladt nogle holme af bjergfyr mv. samt de store egetræer, men området vil skifte markant karakter.

Udover dette tiltag bliver der udført diverse tyndinger i afd. 3, 34 og 44.

 

25.11.2012

Bestyrelsen har besluttet ikke længere at bortforpagte landbrugsjorden omkring Æ Tørhus og vest for Store Sø.

På den store mark nord for Æ Tørhus er det besluttet at plante energipoppel, som kan etableres med fordelagtige tilskud. Der skal plantes i omegnen af 11.000 træer i foråret 2013.

 

18.11.2012

Jensen & Sørensens Plantage har indgået en aftale med Skive Kommune om hjælp til naturpleje ved Halsen og på det store hedestykke ved Mosehuset/Verners- og Ejlerts Dam.

Dette frigør mange gode ressourcer til andre opgaver.

 

11.11.2012

Gennem det meste af 2012 har Skive Kommune i samarbejde med Københavns Universitet arbejdet frem mod en strategi for området Flyndersø-Sønder Lem Vig, hvor Jensen & Sørensens Plantage jo også er placeret.

Du kan læse den endelige strategi for området her.

 

04.11.2012

Vores leverandør af planter svigtede, og plantedagen måtte derfor aflyses i sidste øjeblik.

En skam, når man så, hvor godt vejret blev...

 

19.09.2012

Som du måske ved, eller ved selvsyn har bemærket, har vi fået et funklende nyt Mosehus i skoven.

Mosehuset ejes af Foreningen Mosehuset men som anpartshaver- eller berettiget eller tilknyttet Jensen & Sørensens Plantage, kan du også leje huset til fornuftige priser.

Du kan bestille huset her.

 

09.09.2012

Her kan du se Skovdyrkerforenings foredrag/oplæg ved visionsseminaret den 8/9

Bemærk, videoen er i lav kvalitet.

 

21.08.2012

Æ Tørhus kan fra dags dato KUN bestilles online !

Klik her for at gå til online booking

 

15.08.2012

I dagene 7.-10. juli bevægede et hold biologistuderende fra Københavns Universitet sig rundt i Jensen & Sørensens Plantage, hvor de lavede registreringer af naturindholdet. Du kan læse forslagene til naturforvaltningsplan her:

                                       

 

17.06.2012

Selskabet har fået et Aktivitetsudvalg, som blandt andet skal stå for at planlægge og/eller arrangere aktiviteter og oplevelser for børn og barnlige sjæle i skoven. Det kan være fysiske installationer som f.eks. legeplads eller aktiviteter for børn - både selvstændige aktiviteter og i forbindelse med selskabets arbejdsdage osv.

Mulighederne er mange, og ønsker du at være med til at gøre Jensen & Sørensens Plantage et endnu bedre sted at komme, hvilket kan være med til at øge børn og unges tilknytning og dermed sikre selskabets fremtid, kan du kontakte formanden for udvalget, Richard Sørensen på tel. 24461621 / mail gogr@mvbmail.dk

 

17.06.2012

På generalforsamlingen blev Mads Tanderup valgt ind i bestyrelsen, hvor han afløser Bente Dueholm.

Du kan læse mere om det i referatet fra generalforsamlingen her

 

11.06.2012

Jens Robert Sørensen har overdraget sin anpart til sin datter Hanne Ejskær Møller.

 

10.06.2012

Efter Bente Dueholm havde valgt at trække sig fra bestyrelsen, blev Mads Tanderup ved et kampvalg på generalforsamlingen valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem for familien Sørensen.

 

05.04.2012

Der afholdes plantedag lørdag den 14. april, og fra planteudvalgsformand Søren Hansen lyder der en opfordring om "at indkalde alt disponibelt mandskab", da der skal plantes 6000 træer !

Så mød derfor talstærkt og arbejdsberedt op til plantedagen lørdag den 14. april kl. 10.00 !!

 

28.02.2012

I uge 10 begynder et større arbejde med renovering af Æ Tørhus Vej og Mosehusvej

 

23.09.2011

 Omkring den 1. oktober startes der op på endnu en skovningsrunde.

Afdeling 9a, 3c + 3i skærmstilles (tynding)

Afdeling 27a + 28b afdrives

I afdelingerne 33a, 36a, 37i, 39 og 34 køres det fældede i flis i løbet af efteråret/vinteren.

Se afdelingerne på kortet her

 

20.05.2011

Mange ege- og bøgetræer i plantagen er hårdt medtagede efter den hårde nattefrost i starten af maj, som simpelthen er kommet på det mest kritiske tidspunkt.

Mange træer står nu med brune og sammenkrøllede blade -- selv store træer er ramt.

Ifølge Anders Elmholdt fra Skovdyrkerforeningen vil langt de fleste træer dog overleve, og mange vil allerede i løbet af få uger begynde at sætte nye blade.

 

08.04.2011

Invitation til frøkoncert i mosen: lige nu er det tiden, hvor frøerne fremfører en fantastisk koncert ! -- læs mere her:

Dansk Naturfredningforenings artikel: Frøkoncert

24.03.2011

På plantedagen den 9. april, skal der sættes 6000 planter i jorden, så det er vigtigt, at så mange som muligt møder op og giver en hånd med !

Så mød op kl. 10.00 ved Æ Tørhus

 

07.01.2011

De store graner omkring Postens Sti er jo fældet sidste sommer, og nu er der pludselig en fantastisk udsigt fra bakken..

 

31.12.2010

Her kan du se Skive Folkeblads artikel om Projekt Halsen.

KLIK HER

 

09.08.2010

Jagtselskabet Hals & Skaun har fået sin egen hjemmeside: www.halsogskaun.dk

  

01.08.2010

De planlagte store skovningsprojekter er gået i gang, så de næste måneder vil der jævnligt være skovmaskiner i skoven.

 

27.05.2010

Henning Kvist Sørensen har overdraget sin anpart til Allan Kvist Sørensen.

 

18.05.2010

Årets først buk blev skudt i plantagen om aftenen den 18/5. Den heldige var formanden for Jagtselskabet Hals & Skaun, Roald Davidsen.

 

28.03.2010

"På kanten af en katastrofe"

Det kunne lyde som titlen på en dårlig Hollywood-film, men det er i stedet billedet af det scenarie, der viser sig i Den Store Sø i øjeblikket:

Isen er først brudt op indenfor den sidste 1,5 uges tid, og der ligger en del døde fisk -- ikke mange, og stort set kun små aborrer og skaller og nogle enkelte ål. Umiddelbart tyder det på, at de fleste fisk har overlevet, da der ellers ville lægge bræmmer af døde fisk. Men det viser også, at søen ganske enkelt har svævet på grænsen mellem liv og død ! -- det er ikke til at sige præcist, hvor meget iltningen af søen, der blev gennemført i februar, har betydet, men meget tyder på, at hvis der ikke var blevet iltet, ville vi have set noget, der havde lignet en udslettelse af søens fiskeliv.

Det tyder på, at søen har overlevet.........

 

12.03.2010

Selskabet har fået udarbejdet en såkaldt "Grøn Driftsplan". Du kan se driftsplanen her.

 

30.01.2010

Den lange, hårde frostperiode har skabt et isdække på ca. 30 cm. tykkelse. Da Den Store Sø ikke er en særlig dyb sø, har Søudvalget iværksat en iltning af søen for at forhindre massiv fiskedød. Det foregår med en dieselkompressor, som skaber luften, som pustes ud gennem et langt jernrør med huller under isen.

Klik her for at se video fra iltningen

12.11.2009Til forside J & S

Roald Davidsen er blevet ny ansvarlig for selvskovere.

 

30.10.2009

At Jensen & Sørensens Plantage er placeret i et fantastisk område, er ingen, der kender området, vist i tvivl om.

At andre også har den opfattelse, har nu givet sig udslag i, at området (Hald-Karup-Flyndersø) i Skov- og Naturstyrelsens nye Naturkanon er blevet udpeget som et af 24 områder, hvor den danske naturs særpræg fremtræder særligt tydeligt.

Du kan læse mere på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside.

 

17.10.2009

Læggepladsvej bliver i disse dage forbedret, så den fremover kan bære de store skovmaskiner. Den første etape af vejen blev renoveret for nogle år siden, og nu bliver stykket med brokker forlænget.

Projektleder Carsten Vad Holm sidder selv i rendegraveren på billederne.

 

03.10.2009

Projekt Halsen er nu afsluttet, og resultatet skal man se for at kunne forstå det.

Du kan læse mere om projektet ved at klikke her

 

07.09.2009

trods af kraftig regn og blæst var der mødt mange mennesker op til åbningen af Projekt Halsen.

Du kan se og læse mere her

 

30.07.2009

Stien rundt om Den Store Sø er nu afmærket med pæle hele vejen rundt, og der er lagt gangbroer på de mest sumpede steder på ruten.

 

10.05.2009

Verdens første husbåd til geder ? -- læs mere her

 

17.04.2009

Vejskiltene i skoven er blevet frisket op, og resultatet er virkeligt flot.

 

14.04.2009

Æ Tørhus har fået en længe tiltrængt "opfriskning"

 

15.10.2008

Alfred Laursen, Holstebro har overdraget sin anpart til datteren Lone Rosendal Ringsted, Holstebro.

 

08.06.2008

Årets generalforsamling blev afholdt i god ro og orden i dejligt sommervejr. Du kan læse referatet af generalforsamlingen her.

Efter generalforsamlingen stod Søudvalget for en guided tur rundt om Den Store Sø. Søudvalgsformand Jacob Sørensen er meget begejstret for stien og søprojektet, og om det var det, der fik ham til at "vælge" at tage en dukkert, skal være usagt -- men Jacobs vandgang var ihvertfald dagens komiske indslag !

Jacob fik sig dog kæmpet på land igen og fortsatte ufortrødent turen rundt om søen med "svup" i støvlerne.

Desværre blev øjeblikket ikke indfanget, da redaktionens kamera var løbet tør for strøm !

 

27.05.2008

Nu kan du se et sjovt gammelt filmklip fra Konrad Eriksens Købmandshandel, Hvidemosevej 1

Klik her for at se filmen

 

04.03.2008

Nu er de nye vejskilte sat op i plantagen. De gamle vejnavne kommer nu rigtigt til deres ret ved hjælp af de nye flotte vejskilte, som kan nydes rundt om i plantagen

                           Nye vejskilte i plantagem

 

08.01.2008

Her kan du se en optegnelse over den markerede sti rundt om Den Store Sø. Bemærk at afmærkningen kan mangle enkelte steder, og at det er en god ide med et par gummistøvler eller andet vandtæt fodtøj. I tørre perioder kan man dog faktisk komme tørskoet rundt uden de store problemer:

 

21.10.2007

På den ekstraordinære generalforsamling blev bestyrelsen forslag om, at anpartsberettigede og ægtefæller til anpartshavere skal kunne vælges til selskabets bestyrelse vedtaget. Hidtil har det været sådan, at kun anpartshavere har kunnet vælges til bestyrelsen.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling i Æ Tørhus den 20. oktober 2007 

  1. Valg af dirigent blev Søren Hansen.
  2. Bestyrelsen foreslog vedtægterne §5 stk. 1 ændret

Fra:

”Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der enten skal være anpartshavere eller ved valget have været i ægteskab med en anpartshaver. Den vælger selv sin formand og næstformand.”

Til:

”Bestyrelsen består af 6 medlemmer, der enten skal være anpartsberettigede eller ved valget have været i ægteskab med en anpartsberettiget. Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.”

Ved årets generalforsamling var der ikke repræsenteret mindst 2/3 af anpartshaverne, men forslaget fik flertal med 26 ud af 34, hvilket er over 2/3 af de afgivne stemmer, som kræves for at forslaget nu er på ekstraordinær generalforsamling.

Ved afstemningen var der 29 anpartshavere repræsenteret, hvoraf 5 stemte nej, 1 stemme var ugyldig og 23 stemte ja. Da vedtagelse kræver 2/3 henholdsvis ¾ af de afgivne stemmer, er forslaget derfor vedtaget.

Referent

Bente Dueholm

 

03.10.2007

Anders Bræmer-Jensen har trukket sig fra selskabets bestyrelse, da han er flyttet til København. I stedet er suppleanten Bo Bræmer-Jensen indtrådt i bestyrelsen, indtil et nyt bestyrelsesmedlem vælges.

 

01.04.2007

Bakkely har fået nye beboere. Per 1. april har Trine Olesen og Carsten Vad Holm overtaget Bakkely, hvor Tove og Arne Ottesen har boet i mange år.

                  

 

11.03.2007

Der er blevet lagt nyt rør under Jernbanegade, da det viste sig, at røret, der blev lagt i forbindelse med udgravningen af Den Store Sø, var utæt og havde for lille kapacitet.

Samtidig er der blevet kørt noget stabilgrus på, så vejen igen er jævn.

 

03.03.2007

Igen er der utroligt meget vand i mosen. Denne gang på grund af de store mængder smeltevand efter snestormen kombineret med en masse regn den sidste uges tid.

  

10.02.2007

Så blev det endelig vinter med frost og lidt sne. Her nogle billeder fra Den Store Sø

 

10.02.2007

Der er blevet fældet yderligere nogle meter af træerne ved det udgravede område, så der nu er en endnu flottere udsigt fra Æ Tørhus over søen. Dette arbejde blev udført af jægerne guidet af Jacob Sørensen fra søudvalget.

          

 

04.02.2007

Vandstanden er den sidste uges tid faldet betragteligt i området omkring Den Store Sø, så "vandalarmen" er afblæst.

 

28.01.2007

Som vi tidligere har beskrevet her på siden, har den megen nedbør gjort, at små vandhuller pludseligt er blevet til store søer. Dette har nu betydet, at vandet er begyndt at strømme tværs over Jernbanegade fra en kanal, der ellers aldrig er fyldt op.

           

Også vandstanden i den store sø er ekstrem høj lige nu. Det skyldes, ud over den megen nedbør, at udløbet fra søen har været stoppet af grene og plantedele i nogle dage, så vandet simpelthen ikke har kunnet komme væk fra søen og stille og roligt hobet sig op.

Søudvalget holder et vågent øje med situationen.

 

21.01.2007

I 2006 fik bestyrelsen lavet en driftsplan af Skovdyrkerforeningen. I forlængelse af denne driftsplan har bestyrelsen besluttet at bede Skovdyrkerforeningen lave en supplerende, såkaldt, grøn driftsplan.

Læs mere om Skovdyrkerforeningen her.

 

20.01.2007

Der er i efteråret og vinterens løb blevet fældet en del træer langs med Jernbanegade (vejen fra Æ Tørhus til Mosehuset)

 

20.01.2007

Den megen nedbør i efteråret og vinteren har fået vandhullerne til at blive til store søer. Her et eksempel fra lyngarealet ved Mosehuset:

 

11.09.2006

Det store udgravningsprojekt i den nordlige ende af den store sø er afsluttet. Læs meget mere om projektet her.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

16.08.2005

Cykelløbet Post Danmark Rundt kørte den 3. august via Hvidemosevej gennem plantagen. Rytterne kom fra Vinderup og kørte mod Skive, og der var nærmest Tour de France-stemning i skoven. Alskens godtfolk fra blandt andet Oasen og Bakkely var mødt frem med havestole, rødvin osv. - det er jo trods alt ikke hver dag, at et professionelt cykelfelt og Danmarks største sportsbegivenhed befinder sig i Rønbjerg Mose ! 
 
 
 
 
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

18.01.2005

Stormen hård ved plantagen
 
I forbindelse med den voldsomme storm den 8. januar 2005 er der væltet mange træer i plantagen.
 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.12.2004

Hedeselskabet droppet

Selskabet har opsagt samarbejdet med Hedeselskabet og i stedet meldt sig ind i skovdyrkerforeningen.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.12.2004

Søudvalget 

Søudvalget, der består af Jacob Sørensen, Jørgen Holm og Christian Holm har aftalt sit første møde imellem jul og nytår. Her vil udvalget diskutere planer og ideer for, hvad der skal ske med søerne og områderne omkring disse i Jensen & Sørensens Plantage.

Udvalgets opgave er at komme med et oplæg til bestyrelsen f.eks. med vurdering af evt. opgavers omfang. Det være sig vedligeholdelse af søerne og områderne omkring søerne.

Læs mere om Søudvalget her.

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

07.12.2004

Ny driftsplan

Bestyrelsen er, ifølge formand Klaus Bræmer-Jensen, ved at lave en overordnet plan for selskabet - en plan for hvad der skal ske med selskabet på kort og lang sigt.  Bestyrelsen har, i den forbindelse, bestilt Skovdyrkerforeningen til at hjælpe med at lave en driftsplan for skoven. Mere herom senere.

Andre aktiviteter for 2005 planlægges først i januar.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15.09.2004   

Arne Ottesen trækker sig

Efter 15 års virke har Arne Ottesen trukket sig som formand for Jensen & Sørensens Plantage, og bestyrelsen har valgt Klaus Bræmer-Jensen som ny formand.
Det er en ærefuld post, som Klaus helt sikkert vil udfylde på bedste vis.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -                                                                                                                                                                                        

Til forside J & S