Søudvalget arbejder

 

Til forside J & S

01.2015

Der er indkøbt to nye dværggeder til naturpleje ved Store Sø.

 

04.2012

Her kan du se Søudvalgets oplæg for arbejdsåret 2012-2013

 

01.2012

Carsten Ringsted har desværre valgt at trække sig fra søudvalget.

Efterfølgende er Benny Bjerre Jensen blevet nyt medlem af Søudvalget

 

04.2011

Her kan du se Søudvalgets oplæg for arbejdsåret 2011-2012

 

13.02.2011

 Søudvalget har ryddet et stort område med lyng ved Den Store Sø for træer. Dette er et led i at åbne området omkring Den Store Sø til gavn for biodiversiteten og til fryd for øjet....

 

30.05.2010

Søudvalgets formand gennem mange år, Jacob Sørensen, har valgt at trække sig fra Søudvalget.

Ny formand er Christian Vad Holm

 

30.01.2010

Den lange, hårde frostperiode har skabt et isdække på ca. 30 cm. tykkelse. Da Den Store Sø ikke er en særlig dyb sø, har Søudvalget iværksat en iltning af søen for at forhindre massiv fiskedød. Det foregår med en dieselkompressor, som skaber luften, som pustes ud under isen gennem et langt jernrør med huller.

Klik her for at se video fra iltningen

 

03.10.2009

Projekt Halsen er nu afsluttet, og resultatet skal man næsten se for at kunne forstå det.

Du kan læse mere om projektet ved at klikke på linket øverst eller nederst på denne side.

 

30.07.2009

Stien rundt om Den Store Sø er nu afmærket med pæle hele vejen rundt og der er lagt gangbroer ud på de mest sumpede steder.

 

16.06.2009

Kampen mod padderokkerne

 
Padderokkerne er uden tvivl de lavvandede søers største trussel, idet de breder sig hurtigt og kan lukke en sø fuldstændigt. Planten er med andre ord som en pest i en sø. Padderokkerne er forbundet af et stort rodsystem, hvor der hvert år bliver sendt nye meterlange rødder ud, hvilket betyder, at planterne kan sprede sig meget hurtigt, hvis først de får fat.
Planten erobrer altså hele tiden nye områder, og hvert efterår rådner selve sivene, hvilket giver en kraftig forøget "mudderproduktion", der naturligvis medfører ringere vanddybde i søen og dermed dårligere og dårligere vilkår for fisk og andre dyr. Modsat andre vandplanter, så kan padderokken stå så tæt, at den ganske enkelt kan lukke en sø.

Men Søudvalget har bevist, at det, med simple midler, kan lade sig gøre at holde padderokkerne nede:

I 1987 blev den sydlige del af Den Store Sø renset meget grundigt op. Padderokkerne havde dengang bredt sig over en meget stor del af denne del af søen, og det var derfor nødvendigt med et storstilet projekt, som der i dag nydes godt af.
Men allerede få år efter opgravningen, begyndte padderokkerne så småt at gøre sit indtog igen - i starten så det ikke ud af meget, men stille og roligt spredte planten sig over anseelige områder. Derfor besluttede Jørgen og Christian Holm sig simpelthen for at tage et par river med ud i en båd og rive padderokkerne op med "håndkraft". Det var -og er- naturligvis et stort arbejde, og i starten var der ikke meget effekt at se, men efter et par år begyndte man at kunne se, at padderokkerne faktisk forsvandt flere steder. Planten kunne åbenbart ikke lide år efter år enten at få ødelagt rodnettet eller at få vand ned i rodnettet. Det er altså ikke engang nødvendigt at rive rødderne op, men mange gange nok simpelthen bare at rykke sivet over under overfladen (en padderokke er hul indvendig).

De mange års arbejde har betydet, at der er kontrol over padderokkerne i hele søen. 

Her kan du se en video fra arbejdet med at rive padderokker op

Klik på billedet for at se video


 

10.05.2009

Gederne, som græsser ved Den Store Sø, er nu (måske) blevet de første geder i verden med egen husbåd !

Med denne tømmerflåde bliver det nu meget lettere at flytte gederne rundt i søen.

Gederne er i øvrigt utroligt effektive og kan sagtens holde bevoksningen nede på en miljøvenlig måde.

Klik på billedet her under for at se video af gederne

 

03.01.2009

Søudvalget har i december lagt et stort arbejde i at få renoveret vejen langs den vestlige del af Halsen og kørt de fældede træer i flis.

Dette er første trin af det store Projekt-Halsen.

Læs mere om projektet her

 

08.01.2008

Her kan du se en optegnelse over den markerede sti rundt om Den Store Sø. Bemærk at afmærkningen er mangelfuld i øjeblikket, men snarest vil blive forbedret væsentligt. Det er en god ide med et par gummistøvler eller andet vandtæt fodtøj. I tørre perioder kan man dog godt komme tørskoet rundt uden de store problemer:

 

06.01.2008

Søudvalget har afholdt møde, hvor de næste par års store planer blev diskuteret.

 

28.10.2007

Carsten Vad Holm har med sin flydende gravemaskine fjernet det sidste store område med padderokker i den nordlige ende af Den Store Sø. Nu er den nordlige ende af søen stort set fri for padderokker.

 

27.07.2007

Søudvalget har været ude at sejle på Halsen for at undersøge bundforholdene med henblik på udarbejdelsen af planen for et kommende renoveringsprojekt. Heldigvis er bunden faktisk meget hård med sand under et forholdsvist tyndt lag mudder.

Mere herom følger.

 

17.06.2007

De tre dværggeder er nu blevet sat ud på en af øerne i Den Store Sø. De skal nu æde sig tykke og fede i de mange små birketræer.

Gederne fragtes over på øenGedernes løftes på landFor første gang betrædes øen af en ged

 

08.06.2007

Endnu et stort stykke ingeniørarbejde er blevet afsluttet, efter at hængebroen, der er en del af den nye markerede sti rundt om søen, blev indviet 8/6.

Se video af byggeriet her

 

21.04.2007

I forbindelse med plantedagen ryddede Søudvalget den del af Den Store Sø's østlige bred, som ikke var ryddet i forvejen. Nu er der et bredt, frit bælte langs hele den østlige bred af søen.

 

28.03.2007

Søudvalget har bygget en bro ud til Toves Ø.

 

10.03.2007

De nye rør, der, i forbindelse med Projekt Store Sø, blev lagt som udløb fra Den Store Sø og under Jernbanegade, viste sig at være utætte og med for lille kapacitet.

Derfor har søudvalget nu lagt nye og større rør, som helt sikkert kan klare presset. Allerede efter 48 timer var vandstanden faldet ca. 10 cm.

Du kan se billeder fra arbejdet med at nedlægge rørene her.

   

03.03.2007

Søudvalget er gået i gang med færdiggørelsen af stien rundt om Den Store Sø. I dette projekt indgår blandt andet, at der bliver opstillet nogle bænke rundt omkring og bliver lavet et par broer.

Her nogle billeder fra arbejdet med den første bænk ved udløbet af søen og begyndelsen til den kommende bro til Toves Ø:

Hele stiprojektet afleveres færdigt til generalforsamlingen 2007.

Vi følger projektet her på siden, efterhånden som det skrider frem.

 

10.02.2007

Der er blevet fældet yderligere nogle meter af træerne ved det udgravede område, så der nu er en endnu flottere udsigt fra Æ Tørhus over søen. Dette arbejde blev udført af jægerne guidet af Jacob Sørensen fra Søudvalget.

        

 

04.02.2007

Vandstanden er den sidste uges tid faldet betragteligt i området omkring Den Store Sø, så "vandalarmen" er afblæst.

 

28.01.2007

Som vi tidligere har beskrevet her på siden, har den megen nedbør gjort, at små vandhuller pludseligt er blevet til store søer. Dette har nu betydet, at vandet er begyndt at strømme tværs over Jernbanegade fra en kanal, der ellers aldrig er fyldt op.

           

Også vandstanden i den store sø er ekstrem høj lige nu. Det skyldes, ud over den megen nedbør, at udløbet fra søen har været stoppet af grene og plantedele i nogle dage, så vandet simpelthen ikke har kunnet komme væk fra søen og stille og roligt hobet sig op.

 

11.11.2006

Søudvalget har afholdt møde og er kommet med et nyt oplæg til vedligeholdelse af nuværende og planer om fremtidige projekter.

 

30.10.2006

Søudvalget mødes den 11/11 for at gøre status over året og lægge fremtidsplaner.

 

14.10.2006

Søudvalget kunne i dag lægge sidste hånd på det store udgravningsprojekt i den nordlige ende af Den Store Sø. Resultatet er blevet fantastisk, og vi opfordrer alle til at smutte forbi og se resultatet.

Du vil snart kunne se meget mere om projektet her på siden.

 

01.09.2006

Søudvalget har anskaffet to dværggeder, som til næste sommer skal gå på øerne i Den Store Sø for at holde bevoksningen nede. Det er noget, vi gerne vil gøre meget brug af i fremtiden, så der ikke skal bruges så mange kræfter og især ikke så meget gift for at holde bevoksningen nede ved søerne.

                   

 

01.09.2006

I starten af maj var Søudvalget ude at markere den kommende sti rundt om den store sø. Denne sti vil senere blive færdiggjort.

 

28.05.2006

Efter en lang vinters arbejde kunne Carsten Vad Holm den 13. maj fremvise sin færdige flydende gravemaskine. Slutresultatet er blevet meget imponerende, ikke mindst når man tænker på, at Carsten selv har bygget den op helt fra bunden - det vil sige alt lige fra idé til lakering !

Selve chassiset er bygget op i jern, og dieselmotoren er fra en lastbil. Flydetankene er olietanke, som kan slås op og ned ved hjælp af hydraulik. Også hjulene under maskinen slås op og ned hydraulisk. Det hele styres inde fra førerhuset.

Et stort publikum var mødt op den 13. maj 2006 ved Den Store Sø for at se søsætningen og jomfru"sejladsen":

                                           

Før gravemaskinen blev skubbet i vandet første gang, blev den døbt "Krabbe" med champagne og det hele. Alt fungerede upåklageligt. Du kan her se flere billeder fra dagen:

Carsten har allerede den første arbejdsopgave i hus, og der skal nok komme flere. Også plantageselskabet kan få stor gavn af denne maskine til vedligeholdelse af diverse søer og vandhuller.

 

10.03.2006

Carsten Holm's gravemaskineprojekt skrider støt og roligt fremad. Her kan du se de sidste nye billeder af vidunderet:

 

07.03.2006

Kunstigt åndedræt til Rønbjerg Mose

Den usædvanligt kolde og lange vinter har betydet, at søerne i plantagen har været dækket af is stort set uafbrudt siden nytår. Et langvarigt isdække på lavvandede søer kan i værste fald betyde omfattende fiskedød på grund af iltmangel. I 70'erne skete det faktisk, i den store sø i plantagen, at der lå tusindvis af døde fisk, da isen brød op. Naturligvis en katastrofe, som ikke må gentage sig, da det tager mange år at genoprette fiskebestanden.

Derfor har Søudvalget sidst i februar lejet en generator til at pumpe frisk luft ned i søen. Det er ufatteligt effektivt og i løbet af kort tid opstår der et stort hul i isen, og vandet bliver effektivt iltet igennem.

Billederne skulle gerne give et godt indtryk af, hvor effektivt det er.

 

23.01.2006

Carsten Holm er i færd med at bygge en ny flydende gravemaskine, som bliver
et vigtigt og effektivt redskab i den fremtidige bekæmpning af padderokker
og generelle vedligeholdelse af søerne i plantagen.

Vi følger projektet her på siden, efterhånden som det skrider frem.

                                            

 

 

                                                                                                                                                                                        Til forside J & S