Plantedag

Plantedag 2004 Plantedag 2008 Plantedag 2009 Plantedag 2010 Plantedag 2013

Til forside J & S

 

 

Ud over de selvsåede træer, så er stort set alle træer i Jensen & Sørensens Plantage plantet med håndkraft af anpartshaverne og disses familier. I dag nydes der godt af de mange tusinde træer, der blev plantet specielt efter tørvegravningens ophør i slutningen af 40'erne, og der er stadig en stor bevidsthed om at videreføre skoven ved hvert år at plante tusindvis af nye træer.

Det gør godt at plante et træ !

 

Plantedag 1933        Plantedag 1934        Plantedag 1935        Plantedag 1936        Plantedag 1981        Plantedag 1982        Plantedag 1984

Plantedag 1986        Plantedag 1987        Plantedag 1989        Plantedag 1991        Plantedag 1992        Plantedag 1993        Plantedag 1995