Gravsteder & mindesten

Til forside J & S

 

De to mænd, som startede Rønbjerg Tørvefabrik og dermed lagde grunden til Jensen & Sørensens Plantage, var store mænd på deres tid og ligger begravet på flotte gravsteder på henholdsvis Rønbjerg Kirkegård (Andreas Sørensen) og Skive Kirkegård (Marius Jensen) med deres respektive koner, som også satte præg på plantagen. Konerne (Frederikke Marie Sørensen og Else Jensen) har tilmed deres egne mindesten i plantagen.

Andreas og Frederikke Marie Sørensen's gravsted på Rønbjerg Kirkegård:

Andreas og Frederikke Sørensen's gravsted på Rønbjerg Kirkegård

 

Frederikke Sørensen's mindesten, som står i Frederikkelunden:

Frederikke Sørensens mindesten

 

Jørgen Ingvard Marinus og Else Jensen's gravsted på Skive Kirkegård:

Else Jensen's mindesten, som står i Elselunden:

Else Jensen's mindesten

 

I plantagen findes desuden en mindesten for Valdemar Jensen, som var selskabets første formand:

Valdemar Jensen's mindesten

Og så står mindestenen for selskabets grundlæggelse ved Mosehuset:

Mindesten for plantagens stiftelse

 

Til forside J & S