Gert Sørensen

Til forside J & S

 

Gert Sørensen

Ruth Sørensen (f. Nielsen) (datter af Niels Nielsen i 2. led og gift med Andreas Sørensen i 2. led)

Niels Nielsen (søn af Dorthea Marie Nielsen i 1. led) // Andreas Sørensen (søn af Jens Peter Sørensen i 1. led)

Dorthea Marie Nielsen (f. Sørensen) // Jens Peter Sørensen

Frederikke Marie Sørensen (f. Nielsen) & Andreas Sørensen