Anpart 40

Til forside J & S

 

John Fly Sørensen & Jytte Fly Moestrup (f. Sørensen) - 2010

Egon Gotfred Sørensen - 1957